azaín


azaín
   significado: 'hacha, hacha pequeña'
   etimología: lat. asciam ('hacha, azada, escardillo'), lat. vg. *asciata.

Etimologías léxico asturiano. . 2014.

Mira otros diccionarios:

  • Pashto media — comprises Pashto literature, Pashto newspapers, Pashto magazines, Pashto television, Pashto radio, Pashto film and Pashto internet. Early Pashto poetry Pashto is not only the name of a language, but it comprises all traditions, norms and values… …   Wikipedia

  • Ceylonese Rugby & Football Club — Union Sri Lanka Rugby Football Union Founded 1922 Location Colombo, Sri Lanka Ground(s) CR FC Grounds Chairman Gavin Jayasekera Pr …   Wikipedia